Aktualności

Nasza misja

Nauka

Prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, wystaw,koncertów, warsztatów twórczych i innych zajęć

Integracja

Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych.

Pomoc

Przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społeczny potrzebującym wsparcia.
Image
Image
Image
ul. Słowackiego 1
72-344 Rewal
tel: +48 509 230 026
email: utw-anna@wp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu